Pupopvoeding

De soortgerichte socialisatieperiode

In de laatste periode bij zijn fokker is de basis gelegd voor de omgang met zijn soortgenoten, daarom de soortgerichte socialisatieperiode genoemd, maar dit zijn dan in hoofdzaak zijn eigen broers en zussen geweest. In deze periode heeft hij ook geleerd wat lichaamstaal is en hoe hij dit zelf gebruikt en hoe hij bijvoorbeeld moet blaffen, maar ook wat het betekent als een van zijn nestgenoten blaft.

Joris wordt geroepen.
Het is de bedoeling dat Joris gaat zitten.
Foto Joris moet zitten.
Met behulp van lekkers wordt Joris begeleid om te gaan zitten.

U heeft uw pup in huis gehaald en wat dan?

Er worden nog steeds adviezen gegeven om met een pup te wachten naar een hondenschool te gaan, totdat deze al zijn inentingen heeft gehad. Als een pup bij zijn fokker vandaan gaat, verkeert deze pup in de zogenaamde omgevingsgerichte socialisatieperiode (vanaf ca. 7 t/m 12 weken). Dit betekent dat de pup bekend en gewend moet raken aan alle dingen of zaken die hij in ons dagelijks leven tegen komt, anders gezegd: hij moet leren communiceren.

lees meer.....

Om tegemoet te komen aan de gewenning door uw pup aan alle zaken die zich buitenshuis afspelen, is het bezoeken van een hondenschool, die de nadruk legt op het leggen van een goede band tussen de baas en de hond, een goede gedachte.

Wat houdt onze cursus pupopvoeding precies in?

Met behulp van praktische oefeningen willen we de eigenaren duidelijk maken dat zij leren naar hun pup – en later volwassen hond – te kijken, op welke manier hun pup leert, hoe zij hierop als hun eigenaar kunnen inspelen, dat zij kunnen inschatten in welk tempo hun pup leert enzovoorts.

Theorie

Ook allerlei theoretische onderwerpen, die op de praktische oefeningen aansluiten, komen aan de orde, zoals:

 • positieve- en negatieve bekrachtiging
 • positieve- en negatieve correctie
 • het gebruik van de clicker
 • socialisatie en gewenning
 • hoe leert een hond
 • ongewenst gedrag voorkomen,

maar ook ook onderwerpen die door de eigenaren worden aangedragen.

Praktijk

De praktische oefeningen bestaan onder andere uit:

 • uitleg van de clicker, zowel de zin als de uitleg ervan
 • zitten
 • af gaan (liggen)
 • bij de baas komen als de baas zijn hond roept
 • wandelen zonder trekken
 • spelen
 • aaien van de hond
 • “nee” aanleren
 • “plaats” aanleren.

Clicker

Met behulp van de clicker worden al de oefeningen in kleine stappen aangeleerd, waarbij “positieve en negatieve bekrachtiging” de norm is.
Tijdens de lessen wordt u geadviseerd veel beloningssnoepjes bij u te hebben.

lees minder.....