Disclaimer

Definities

Website: www.canetrain.nl en alle onderliggende pagina’s.
Gebruiker: bezoekers van de website.
Bedrijf: Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna verder te noemen: “Canetrain”, zijnde de bevoegde uitgever van de webpagina’s.

Instemming met disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Actualisering website

Canetrain werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Raadpleging informatie

Canetrain geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Garantie over veiligheid

Canetrain geeft geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Derde partijen

Canetrain is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Verschafte informatie

Canetrain verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Gebruik van informatie

Canetrain kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

Gevolgen wijzigingen of beëindiging

Canetrain zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op-/van haar website.

Verantwoordelijkheid gebruiker

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;