Opvoeding

Met het in huis nemen van een pup, blijft u als eigenaar zijn hele leven lang bezig met zijn opvoeding, want dat stopt niet nadat u met uw pup een puppiecursus hebt gevolgd met misschien nog wel een cursus daarna. Vanaf circa 8 maanden kan uw hond al gedragingen vertonen die aangeven dat de pubertijd eraan zit te komen.
Hoewel dit van hond tot hond verschilt, kan de pubertijd een lastige tijd zijn en moet u als eigenaar door die periode heen zien te komen.

Pubertijd

Tijdens de pubertijd heeft een eigenaar vaak het gevoel dat het volgen van een (vervolg)cursus totaal geen zin heeft, want de hond lijkt niet te luisteren naar hetgeen zijn eigenaar van hem vraagt.

Als u gedurende de pubertijd op dezelfde manier met uw hond blijft omgaan zoals ervoor, zult u merken dat, zodra de pubertijd achter de rug is, de hond zich weer opeens gedraagt zoals u dit graag ziet.

Alert blijven

Dit alles betekent echter ook dat u altijd alert zult moeten blijven op elke gedragsverandering bij de hond. Hoe beter u uw hond kent, des te beter zult u een eventuele gedragsverandering opmerken en daarop op de juiste manier kunnen reageren.

Opvoeding versus training

Opvoeding dient niet te worden verward met training, want met training bedoelen we eigenlijk de hond allerlei trucjes aanleren. Zelfs “zit” of “af” zijn eigenlijk trucjes, maar kunnen echter ingezet worden als hulpmiddelen bij de opvoeding van de pup of de hond.

Als u geen gebruik maakt van een bench en de pup is nog niet echt zindelijk, loopt u wel grote kans dat de pup een “ongelukje” heeft. Als dat zo is, moet u beslist niet boos worden, maar ga bij uzelf na of u toch niet te lang bent weg geweest, waardoor uw pup het niet heeft op kunnen houden.

Hoe gaat u het doen

Als u er inderdaad nog niet op kunt vertrouwen dat de pup zindelijk is, kunt u twee dingen doen: ofwel er eerst aan werken dat hij wel zindelijk is ofwel het op de koop toenemen dat er nog wel eens een ongelukje kan gebeuren. Als u dan thuis komt en het is gebeurd, zegt u niets tegen de pup (want hij is het ongelukje al binnen enkele seconden vergeten) en ruimt het gewoon op.

Het leren alleen thuis blijven

in een ruimte, zoals bijvoorbeeld de huiskamer of de gang, gaat op dezelfde manier als in het artikel “de bench”.

Raadplegen

Naast dit artikel over opvoeding, komen er op deze site nog wat meer onderwerpen aan de orde die met de opvoeding hebben te maken.
Ook verwijzen wij naar de artikelen van Doggo op de “Links-pagina’s”, waar u veel meer onderwerpen over gedrag en opvoeding van de hond kunt lezen.

In hoofdzaak zijn de artikelen bedoeld als leidraad of geven u alleen informatie, zodat u enigszins weet hoe te handelen als de pup of de hond een bepaald gedragsprobleem vertoont.
Echter in ernstige gevallen of in gevallen waarin het advies niet het gewenste resultaat geeft, wordt het tijd om hulp te zoeken bij een hondenschool, waar men kan bepalen of u zelfs beter een gedragstherapeut in de arm kunt nemen.

Tip

Het leren alleen thuis kan net zo goed gebruikt worden bij een herplaatsings- of volwassen hond die dit ook (nog) niet geleerd heeft.