Baasregels

Een goede relatie tussen eigenaar en hond is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar hebben.

Peter Beekman van Kynotrain heeft het voorgaande prachtig samengebracht in een tiental regels, die wij graag met (toekomstige) eigenaren willen delen en die heel goed uitdrukken wat er wordt bedoeld:

De baas moet leren:

 • dat hij de moeite waard moet zijn voor zijn puppy om mee samen te werken. Het hulpmiddel dat hij gebruikt moet zijn puppy heel leuk en/of plezierig vinden; wat de baas ervan vindt is minder belangrijk;
 • wat voor enorme invloed zijn gebarentaal en lichaamshouding hebben op de puppy. Hij kan ermee sturen, gedrag uitlokken en be├»nvloeden.
 • dat, als de puppy zijn gebarentaal wel volgt, maar dit eigenlik niet is wat de baas bedoelde, de puppy toch zijn beloning verdient en de baas dus iets anders moet doen en niet de puppy.
 • dat, als hij zijn hand beweegt de puppy zal volgen en dat als hij zijn hand stil houdt, de puppy vrijwel direct overgaat tot nadenken. En dan dat ieder beweging weer leidt tot volgen (als is het maar met zijn hoofd).
 • dat in het begin de puppy niets anders leert dan achter het snoepje aangaan en dat dit helemaal niet erg is en dan later het achter het snoepje aangaan kan laten overgaan in het echte aanleren van een oefening.
 • hoe hij bij zijn puppy een oefening verder kan opbouwen, handgebaren kan afbouwen (als hij dat wil) en stemcommando’s kan invoeren.
 • dat hij met zijn stem, houding en gebaren vaak een combinatie van signalen afgeeft, waarbij de puppy soms andere signalen belangrijker vindt dan dat de baas bedoelt of door heeft. Dit is niet de schuld van de puppy; de baas moet zorgvuldiger zijn en zich bewust worden van die mix aan signalen die hij afgeeft.

lees meer.....

 • Als de baas “los” zegt als de hond net iets vast heeft, heeft de puppy geleerd dat het woordje los betekent dat hij iets vast moet houden;
 • dat hij compromissen zal moeten sluiten. De puppy zal dat ook moeten, het is zoals bij iedere vorm van samenleven een kwestie van geven en nemen;
 • dat als de situatie anders is, de puppy anders kan reageren. Dit kan zijn als er meer afleiding is, maar ook als de context waarin de oefening gedaan wordt, verandert;
  dat hij heel erg voorzichtig en eigenlijk heel terughoudend moet zijn met het corrigeren van de puppy. Ook met zijn stem;
 • dat hij geduld moet hebben en zich moet leren beheersen en de puppy de tijd moet geven na te denken om zelf tot een oplossing te komen;
 • welke en wat voor signalen de puppy allemaal afgeeft en wat deze kunnen betekenen, want dan pas kan hij er iets effectief mee doen;
 • dat hij op deze manier de tijd moet nemen om zijn puppy te leren kennen, want hij heeft geen standaardpup. Hij heeft zijn eigen puppy en die is uniek. Dit geeft de puppy ook de tijd om hem te leren kennen en dit biedt de mogelijkheid om zo tot een geweldige manier van samenwerken te komen, die kan leiden tot een geweldige tijd samen;
 • dat, er op de in punt 6 genoemde manier eigenlijk niets fout kan gaan en dat al het gedrag te verklaren is en dat de puppy het in de allermeeste gevallen gewoon goed doet; de baas mag dus leren de dingen anders aan te pakken en er ook zelf over na te denken.
  dat een hond erg gefocust is op lichaams- en gebarentaal en nog geen Nederlands spreekt of welke andere taal dan ook en dat zelfs alle hondentaal niet aangeboren is.
  als de baas die taal gebruikt de hond soms net het averechtse leert. Als de baas “laag” zegt op het moment dat de hond opspringt, kan de hond leren dat het woord “laag” betekent dat hij moet

Conclusie

De baas kan nu zijn opgedane kennis en vaardigheden inzetten om de puppy op te voeden tot die geweldige hond.

lees minder.....