Bedelen

is een gedrag dat er vaak ongemerkt insluipt.
Meestal begint het als u een kop koffie of thee drinkt met daarbij een koekje.
U bent eigenlijk van mening, dat als u iets neemt, de hond ook recht op een koekje heeft.

De hond leert snel

Als de hond dit al verscheidene keren op deze manier heeft gedaan, heeft hij al snel door waar wat valt te halen. Uiteindelijke kan het zelfs zo zijn, dat als u niet snel genoeg bent met het geven van het hondenkoekje, de hond al bij u gaat zitten en hem nadrukkelijk of hypnotiserend aankijkt. Waarschijnlijk zal hij zelfs daarbij zijn poot op uw been leggen.

Voor wat hoort wat

Beter is het om de hond eerst een oefening te laten doen voordat hem iets gegeven wordt. Als hij de oefening goed uitvoert, wordt hij daarvoor beloond.

lees meer.....

Afleren van het bedelgedrag

Als het bedelgedrag eenmaal is ingeburgerd en u besluit dat het roer maar omgegooid moet worden, is het lastig om dat bij de hond af te leren, want dit gedrag heeft aardig de gelegenheid gehad om zich vast te zetten; anders gezegd wordt dit geconditioneerd gedrag genoemd.

Het voornaamste bij het afleren is, dat u volhardend moet blijven in uw voornemen de hond niets te geven als hij bedelt. Hoe kunt u alsnog het bedelen bij de hond afleren? Het antwoord hierop is het gedrag:

Negeren

Als de hond op een bepaald moment bedelt, moet u dit bedelen negeren en kijkt u de hond zeker niet aan. Om vervolgens het gedrag van de hond te doorbreken staat u op en gaat even iets anders doen.
Als de hond hierna doorkrijgt dat hij niets zal krijgen, zal hij waarschijnlijk gaan proberen om met andere middelen toch bijvoorbeeld dat hondenkoekje te krijgen. Ook dan is negeren de beste remedie.

Versterking van het gedrag

In eerste instantie zal bij het afleren van ongewenst gedrag dit gedrag zich versterken, maar als u desondanks het ongewenste gedrag steeds blijft negeren en het daardoor niet meer wordt beloond, dooft het ongewenste gedrag vanzelf uit.

Kinderen

Lastiger wordt het om kinderen uit te leggen, dat zij de hond ook niet zomaar iets mogen toestoppen.
Om bijvoorbeeld bedelen te voorkomen als het hele gezin aan tafel zit, is het het beste dat de hond op zijn eigen plek ligt. Als hij daar dan blijft liggen, kan hij na de maaltijd beloond worden. Hij moet door gaan krijgen dat niet bedelen hem iets oplevert.

Tip

Van belang is wel, dat wanneer het gezin van tafel gaat en het niet meer noodzakelijk is dat de hond op zijn eigen plek ligt, u de hond het commando “vrij” geeft. Anders gaat de hond zelf bepalen dat hij niet meer op zijn eigen plek moet blijven.

lees minder.....