Clicker

Het uitgangspunt van de clicker is dat een hond gedrag graag zal herhalen als hem dat iets oplevert. Van dit principe maken we bij het trainen al langer gebruik, maar bij de methode met de clicker staat dit uitgangspunt centraal. Met behulp van de clicker wordt het gewenste gedrag “gemarkeerd” – d.w.z. op dat moment bevestigt u dat u blij bent met het getoonde gedrag van de hond -, waarna de hond wordt beloond voor het gewenste gedrag.

Clicker versus stem

In tegenstelling tot de stem klinkt het geluid van de clicker in alle omstandigheden altijd hetzelfde. Het zou inderdaad mooi zijn als u uw stem altijd op dezelfde toonhoogte zou kunnen houden als u de hond een verbaal commando geeft of hem juist uitbundig prijst voor zijn gewenst gedrag, maar in de praktijk werkt dit niet.

lees meer.....

De clicker is een uitvinding van Karin Pryor, die met behulp van dit apparaatje dolfijnen trainde en welk apparaatje vervolgens ook werd ingezet bij het aanleren van bepaald gedrag bij diverse diersoorten en waaronder dus ook de hond.

Waarom werkt de clicker zo goed?

Het is een beetje technisch verhaal om uit te leggen waarom de clicker zo goed werkt.
Volgens gedaan onderzoek wordt het geluid van de clicker door een bepaald deel van de hersenen verwerkt.

Het gedeelte van de hersenen dat dit doet wordt de amygdala enoemd. De amygdala bevat het reflexmatige deel van de hersenen.

Het gesproken woord gaat weer naar een ander deel van de hersenen, dat de cortex wordt genoemd. Een hond heeft wel een goed geheugen, maar kan zeker geen zaken beredeneren, daar heeft hij gewoonweg de hersenen niet voor. Een hond kan ook niet echt woorden leren, hij herkent eigenlijk de klank van het verbale commando. Een hond is wel heel goed in het interpreteren van onze lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en onze stemmingen.

Vaak geven eigenaren aan dat hun hond er niets aan vindt, maar eigenlijk bedoelen ze te zeggen dat zij het zelf een heel gedoe vinden om ermee te werken. Het is inderdaad wel even wennen, want er is van alles waar u rekening mee moet houden, u heeft de hond aan de lijn als u buiten oefent, lekkers of zelfs een speeltje en bovendien heeft u die clicker bij u.

Een bepaald gewenst gedrag aanleren

De clicker dient uitsluitend gebruikt te worden bij het aanleren van bepaald gewenst gedrag of bij trucjes. Tijdens het aanleren van het bepaalde gedrag wordt er op een zeker moment ook het verbale commando gegeven en als er ter goedkeuring van het getoonde gewenste gedrag is geclickt, dient er tegelijkertijd een verbaal goedkeuring gegeven te worden.
Zodra de hond het gedrag of het trucje onder de knie heeft, is de clicker niet meer nodig en kan volstaan worden met het geven van een verbaal commando en goedkeuring.

lees minder.....