Corrigeren

Hoewel het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag een veel effectievere manier is om een hond (gewenst) gedrag aan te leren, willen we ons toch niet onthouden om het onderwerp "corrigeren" onder de aandacht te brengen.

Positie zeker stellen

Wanneer een zelfverzekerde hond middels ongewenst gedrag de door u vastgestelde regels en grenzen ter discussie stelt, zult u hieraan iets moeten doen. Hoe komt u erachter dat uw hond de regels en/of grenzen negeert? Dit kan hij u laten zien op een vrij onschuldige manier, door met u veel te wild te spelen of tijdens een spel veel te hard in de vingers te bijten, maar het kan ook op een meer bedreigende manier door tegen u te grommen, wanneer u bijvoorbeeld over de hond heen stapt of de hond een stukje opzij duwt.

Accepteren van de correctie

En toch is het helemaal niet vanzelfsprekend dat de hond altijd accepteert dat hij door u gecorrigeerd wordt. Sterker nog, de hond zal zeker niet in alle gevallen accepteren dat hij door u wordt gecorrigeerd.
Er moet op z’n minst aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • het corrigeren moet daadwerkelijk precies op dat moment gebeuren, waarop het ongwenste gedrag zich voordoet.
    Helaas vaak is een eigenaar daar veel te laat mee, waardoor de hond nu net voor een ander soort gedrag wordt gecorrigeerd en welk gedrag nu misschien wel het juiste gedrag is. De hond komt dan in verwarring te verkeren.

  • én de correctie moet bij de hond "doorkomen".

Begrijpen van de correctie

Ga er daarom bij een hond, die u als volwassen hond krijgt, niet automatisch vanuit dat de hond wel weet dat hij niet op de bank mag of niet tegen u mag opspringen etc. Tussen honden onderling is het wat evenvoudiger: zij corrigeren elkaar. Op zich is dat heel natuurlijk gedrag, omdat tussen honden duidelijke gedragscodes bestaan: alleen een ranghogere hond mag een ranglagere hond corrigeren. Daarom is het zo belangrijk dat het de hond duidelijk is aan welke regels en grenzen hij zich heeft te houden ten opzichte van "zijn mensen".

Wat speelt er tussen honden onderling?

Een andere, ook heel belangrijke gedragscode tussen honden, is dat wanneer een ranghogere hond een ranglagere hond corrigeert, hij zal stoppen met corrigeren wanneer de andere hond zich heel deemoedig (onderdanig) op stelt.
Dit kan een hond bijvoorbeeld doen door een "lage" houding aan te nemen of door zijn rug te gaan liggen en heel stil te blijven liggen.

Wat betekent dat voor u als baas?

Dit betekent dat u ook direct moet stoppen als de hond erg deemoedig doet en/of op zijn rug gaat liggen. Doorgaan met corrigeren in zo’n situatie kan er voor zorgen dat de hond grote angst gaat krijgen voor de persoon die achter de correctie zit. Het vertrouwen van hond in u als baas heeft een deuk opgelopen en dat zal zeker niet de bedoeling zijn.

Als de zekerheid voor de hond wegvalt

dan moet de hond eigenlijk steeds op zijn hoede zijn om te voorkomen dat hij iets doet, waardoor u hem zou kunnen corrigeren. Honden worden hierdoor onzeker, wantrouwend en zullen om het minste in de stress kunnen schieten en kunnen reageren met angstagressie. Realiseert u zich daarom ook altijd dat de manier van corrigeren ook moet passen bij het karakter van de hond. Bij een gevoelige zachtaardige hond is een streng uitgesproken NEE misschien al snel voldoende terwijl een ongevoelige stoere hond zich hiervan wellicht weinig zal aantrekken. Corrigeer een hond in ieder geval nooit op basis van pijn.

Opmerking

Wat betreft corrigeren of straffen bestaan er veel meningen. Zodra een pup of hond bij u zijn intrede doet en u en uw hele gezin zich consequent aan de opgestelde gedragscode houden, zouden er geen correcties nodig moeten zijn. Het stellen van regels geeft juist een hond de veiligheid en zekerheid en ontneemt hem de behoefte om op zijn manier zaken op te lossen.
Als u het gevoel heeft dat de verhouding tussen u en uw hond scheef is, overweeg dan om professionele hulp in de arm te nemen.